Ceremonie

Wat is de betekenis van een handfastings ceremonie?
Vroeger werden knopen gelegd als symbool om iets te legaliseren. Omdat men toen nog niet kon schrijven, diende de knoop als een vervangend middel van een contract. Zodra de knoop gelegd was, was de deal rond. Later werden knopen en koorden gebruikt als juwelen. Bij een verloving bijvoorbeeld, werden in plaats van (metalen) ringen knopen en koorden gedragen.

Het is van oorsprong een Keltische traditie, waarbij de handen aan elkaar werden gebonden met touw of lint, waardoor het koppel één jaar en één dag met elkaar ‘verbonden’ was. In deze tijd kon het paar uitzoeken of ze het wel of niet met elkaar uithielden. De ultieme relatietest! De term handfasting, oftewel handbinding, stamt af van de gewoonte om de handen van de bruid en bruidegom aan elkaar te knopen tijdens de ceremonie.

Het woord “handvasten” zegt het eigenlijk al: het “vastmaken” van de handen aan elkaar. Het woord is afkomstig van het Oud-Noorse hand-festa wat zoveel wil zeggen als het sluiten van een overeenkomst door het schudden van elkaars handen. Ook vandaag de dag bestaat er nog steeds de gewoonte om elkaars hand te schudden wanneer je een overeenkomst hebt gesloten met bv. een zakenpartner. Het staat symbool voor een “verbinding” tussen twee personen – en in dit geval tussen bruid en bruidegom. Maar dat kunnen ook vriendinnen/vrienden zijn.

Er wordt veelal aangenomen dat een handfasting oorspronkelijk geldig was voor de periode van “een jaar en een dag”, waarna het huwelijk permanent kon worden gemaakt, verlengd voor opnieuw “een jaar en een dag” of geheel worden ontbonden. Er zijn vandaag de dag dus ook nog tal van mogelijkheden waaruit je kan kiezen, afhankelijk van bij welke optie je het beste voelt:

  • Een jaar en een dag (met jaarlijkse hernieuwing)
  • Een jaar en een dag (waarna het permanent wordt gemaakt of ontbonden)
  • Voor het leven
  • Voor de eeuwigheid
  • Voor zolang de liefde duren zal

De keuze hiervan ligt bij het bruidspaar.

Het is perfect mogelijk om als Christen of andersgelovige in het huwelijk te stappen via een Keltische handfasting, zolang je jezelf er goed bij voelt.

Ook de ceremonie kan volledig aangepast worden om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van het bruidspaar, rond wie deze dag en ceremonie tenslotte helemaal hoort te draaien. Het is belangrijk dat zowel bruid als bruidegom zich goed voelen bij de ceremonie die zal worden uitgevoerd.

Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat het effectieve handfasting-gedeelte behouden blijft, zoniet zou de hele ceremonie haar Keltische karakter verliezen.

Het is belangrijk om eerst te kiezen op welke voorwaarde je een handfasting wilt afsluiten zodat dit als vertrekpunt kan worden genomen bij de besprekingen van de details.
Uiteraard heeft de keuze wel enkele praktische gevolgen op de manier waarop met het touw wordt omgegaan tijdens en na de ceremonie, daarover zometeen meer.

Het handvasten zelf wordt in principe steeds uitgevoerd met een materiaal naar eigen keuze (bijv. linten, touw, etc.) waarin de knoop zal worden gemaakt.

Je kan hierbij kiezen voor een bepaalde kleur waarvan je vindt dat die jullie liefde en huwelijk symboliseert.

Ten tijde van de oude Kelten ging een huwelijk vast ook niet onopgemerkt voorbij, het was een gelegenheid waarbij de hele stam betrokken was en iedereen feest vierde – net zoals je nu wellicht ook je familie en vrienden wil vragen om aanwezig te zijn op deze speciale dag.
Om die reden wordt de handfasting in een mooi geheel gegoten, een perfecte ceremonie die je zo kort of zo lang kan maken als je zelf wil – van een half uur tot een uur.

De ceremonie zelf bestaat steeds uit drie onderdelen:

  • De opening
  • Het handvasten, uitwisselen van de ringen, andere geloften
  • De sluiting

Hou er rekening mee dat deze ceremonie dient te worden beschouwd als een religieus of spiritueel huwelijk, en dus geen wettelijke draagkracht heeft. Je bent bijgevolg dus niet gehuwd voor de wet, en de Nederlandse wet stelt bovendien dat elke religieuze huwelijksceremonie pas mag plaatsvinden nadat het wettelijk huwelijk is voltrokken. Mits je alleen voor een handfasting kiest en het wettelijk huwelijk op een ander moment wilt laten plaatsvinden.
Maar omdat ik als BABS werk zou ik het wettelijke huwelijk voorafgaand aan de handfasting kunnen doen.

Ook is het mogelijk om via een handfasting je huwelijksgeloftes te hernieuwen of te vieren na een bepaald aantal jaren.

Dan is er de vraag die vaak wordt gesteld “”Wat is de beste tijd voor een handfasting”” en het simpele antwoord is … wanneer je maar wilt! Mensen kiezen hun data om allerlei redenen. Het kan een jubileum zijn, een datum speciaal voor jullie allebei, een tijd waarin je hoopt dat het weer goed zal zijn of gewoon een datum die praktisch is.

Er zijn echter data binnen de Pagan kalender die energiek veelbelovend kunnen zijn of die zich lenen voor jullie specifieke ideeën van handfasting en magie. Deze data maken deel uit van het Pagan wiel van het jaar en zijn vieringen die we Sabbats noemen. Elke Sabbat biedt iets anders om te vieren en geeft een manier om meer over onszelf en de heilige aarde om ons heen te leren. Door met de Sabbats te werken hopen we positieve veranderingen in ons leven aan te brengen en onszelf een beetje beter te leren kennen. Deze feesten worden ook wel jaarfeesten genoemd. Als het om liefde en huwelijk gaat heeft elk jaarfeest iets bijzonders te bieden.

Welke datum je ook kiest voor je ceremonie, geïnspireerd door de cycli van de zon of de maan, of het nu een speciale datum is voor jullie allebei, of het is gewoon een geschikte tijd voor iedereen om samen te komen, kijk eens naar de wereld om je heen, in de natuur en de seizoenen en laat de natuurlijke magie tot je spreken.

Vul je dag met liefde en vreugde, vriendschap en saamhorigheid en dat de magie van deze dag in jullie herinnering bewaard mag blijven.